آدم های مذهب نما

خدا

 

چندروزی میشد که ذهنم درگیر حرفهایی بود که دلم میخواست به یک نفر بزنم.

اما می دیدم سکوت فعلا بهتر است.

وقتی وبلاگ خاتون بانو را دیدم انگار سخن از زبان حال دل من گفته بود.

از آدم های مذهب نمای جانماز آب بکش که مهار زبانشان دست اهریمن است ، همه بدشان می آید و من هم البته.

و اضافه می کنم که دم از حق الناس می زنند و انقدر توهم پاک بودن و مقدس بودن برشان داشته که فکر می کنند دیگری هیچ حقی ندارد.

.

خدایا به راه راستمان هدایت کن.

 

/ 0 نظر / 46 بازدید