گفتا برو به طوس بگو یا ابالجواد

خدا

 

 

من بارها فتاده، تو دستم گرفته ای

لطفت زیاد دیدم و کم میبرم ز ِ یاد

پایم اگر به کویی و دستم به سویِ کس

پایم بریده مانَد و دستم شکسته باد

گفتم به دل که بَهر گدایی کجا روم؟

گفتا برو به طوس بگو یا ابالجواد

(حاج علی انسانی)

/ 0 نظر / 42 بازدید