دختران کوبانی آنقدر زن هستند ...

خدا

کوبانی پر است از 
دخترانی که زن را معنایی دیگر می آغازند 
دخترانی که موهایشان پیداست 
حجاب ندارند 
انگشتانشان لاک ندارد 
لبهایشان پروتز ندارد 
رژ غلیظ ندارد 
اما پر است از سرود نجابت 
...
دختران کوبانی
هیچکدامشان لباس مارک دار ندارند 
اما تا زنده اند هر شب موهایشان را شانه می کنند 
وهر صبح می بافند 
دستان ظریفشان سنگینی کلاشینکف را تاب می آورد 
با اینهمه 
دختران کوبانی آنقدر زن هستند 
که همه مردان دنیا عاشقشان باشند 
...
کوبانی دارد به همه ی ما درس می دهد 
تا بدانیم 
هیچ دختری نصف یک مرد نیست 
هیچ بی حجابی فاحشه نیست 
وهستند هنوز دخترانی که 
تنشان ، را به کنیزی مردان هوسران نمی سپارند 
...
کوبانی خانه به خانه سقوط می کند 
ودختران کرد یکی پس از دیگری 
با آخرین نرمی گلوله هایشان 
عروس خاک می شوند 
تا آرزوی دست یافتن داعشیان بر تن پاکشان را 
بر دل های کثیفشان حک نمایند 
آری ...
تن دختر کوبانی ،تنها در آغوش خاک کوبانی 
تا ابد دلبری خواهد کرد.یوسف امجد 

/ 0 نظر / 54 بازدید