مادر

خدا

 

 

 

به من بیاموز
چگونه عطر به گل سرخش باز می گردد
تا من به تو بازگردم
مادر!
به من بیاموز
چگونه خاکستر، دوباره اخگر می شود
و رودخانه، سرچشمه
و آذرخش ها، ابر
و چگونه برگ های پاییز دوباره به شاخه ها
باز می گردد
تا من به تو بازگردم مادر! 

غاده السمان

/ 2 نظر / 56 بازدید
زهرا

از تعجب شاخ درآوردم پست آخرم رو گذاشتم و اومدم اینجا اینو دیدم!‌ تفاهم بسیار(: