رنگین کمان

خدا

 

ای کاش گل بودی و من از باغها می چیدمت
یا که طلوعی بودی و از پنجره می دیدمت
 ای کاش چشمانت ضریحی داشت چون رنگین کمان
هر وقت باران
می گرفت از دور می بوسیدمت...

 

 

*مریم حیدرزاده

/ 4 نظر / 30 بازدید