برف

خدا

 

شمال داره برف سنگینی می یاد و من دلم همش پیش خانوادم هست که هیچ کمکی نمی تونم بهشون بکنم.

اینکه حداقل یه پارو بردارم و به جای اینکه بابام بره پشت بوم برف پارو کنه خودم برم.

.

خدا خودش به اونایی که خونه های محکمی ندارن تو روستاها رحم کنه.

 

***

این عکسها مال دیروز هست و همچنان داره برف می باره.

 

دلم برای تو و برای خانه تنگ است.

/ 0 نظر / 19 بازدید