خدا

 

سرمست از آمدن مسافرم بودم که خبر رسید پدربزرگ برای همیشه رفته.

از مسافرتهای اینطوری متنفرم.که جاده شمال بشود طولانی ترین جاده دنیا.

پدربزرگ به حساب شناسنامه اش ۹۵سال عمر کرد این سالهای اخیر دیگر من را نمی شناخت اما منکه او را می شناختم.

.

حالا دیگر من هستم و مرور خاطرات.

.

روحش شاد و آرام.

/ 1 نظر / 32 بازدید