لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی کَبَدٍ

خدا

 

شهید چمران:

"«درجهء شخصیت انسانها به اندازهء غم و درد آنهاست و می دانم خدای بزرگ ، بر بندگان مخلص و دلباختهء خود، رحمت می کند و دریایی از درد و کوهی از غم به آنها ارزانی می دارد.»"

/ 0 نظر / 23 بازدید