خدا

 

این روزها هم عکس زیاد داشتم برای گذاشتن هم مطلب ولی این اخبار شوم نمی گذارد.

خدا خودش رحم کند.

-

 فقط محرم و صفر است که دست دلم به نوشتن در آن یکی خانه ام میرود.

دل حادثه

/ 0 نظر / 21 بازدید